Børnehuset Humle-Tumle
Velkommen til Børnegården Humle-Tumle

Børnegården Humle-Tumle er en integreret institution med børn fra 0 - 6 år. Vi har 50 vuggestuebørn, fordelt på 4 stuer og 61 børnehavebørn fordelt på 3 stuer.
Vi er ca. 25 voksne, der hver dag passer på børnene og sørger for at de alle har det godt, trives og udvikler sig.
Vi har til huse i en forholdsvis ny institution der ligger lige i nærheden af Humlehøj skolen og Humlehøj hallen.
I Humle-Tumle lægger vi stor vægt på leg og bevægelse og i 2012 blev vi af DGI certificeret til en "Leg og bevægelsesinstitution".
Vi bruger nærmiljøet både ude og inde, og det betyder at vi tit er i hallen, gymnastiksalen og i svømmehallen.
Desuden råder vi over en dejlige stor og udfordrende legeplads, som vi bruger dagligt.